Početna

Cilj projekta Religijski pravopis je dvojak. S jedne strane cilj je dovršetak Religijskoga pravopisa i njegova priprema za objavu. S druge strane cilj je i teorijsko istraživanje specifičnosti posebnih pravopisa, odnosno pravopisa koji proširuju pravopisna pravila u skladu s potrebama specifične struke ili područja.

Do prvoga cilja vodi niz ciljeva koji će se ostvariti u trogodišnjemu projektnom razdoblju: dopuna i uređivanje građe prikupljene za Religijski pravopis, objava uređenih dijelova (pravila i rječnika) na mrežnim stranicama projekta.

Do drugoga cilja vodi objava znanstvenih/znanstveno-popularnih radova poveznih s temom posebnih pravopisa, odnosno specifičnoga pristupa građi, pojedinim pravopisnim problemima itd.

Sva će projektna postignuća biti objavljena na mrežnim stranicama projekta, na kojima se planira objaviti i niz jezičnih savjeta, odgovora na najčešće postavljana pitanja koja se odnose na religijsko nazivlje.

slajder-2
slajder-7
slajder-4
slajder-8
slajder-3
slajder-5
slajder-9
slajder-6
slajder-10
slajder-1
slajder-2 slajder-7 slajder-4 slajder-8 slajder-3 slajder-5 slajder-9 slajder-6 slajder-10 slajder-1