Radovi

Radovi izrađeni u okviru projekta

Prezentacija  sa znanstvenoga skupa Kultura i identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na rad i djelovanje HKD Napredak održanoga  22. – 24. rujna  2022. u Sarajevu

Materijali s radionice održane na Katoličkome radiju 2019.

  • Jozić, Željko; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. Katolički radio (radionica)

Materijali s predavanja i radionice održanih na Katehetskoj proljetnoj školi 2018.

  • Čubrić, Marina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. O nekim jezičnim i terminološkim problemima u religijskome nazivlju (predavanje)
  • Čubrić, Marina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. O nekim jezičnim i terminološkim problemima u religijskome nazivlju (radionica)